top of page
ค้นหา

อิสระเสรี เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดเป็น Jaidee CLP (ใจดี ซีแอลพี) เน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้น


Jaidee CLP | บริษัท อิสระเสรีจำกัด

ทุกการเติบโต จะต้องผ่านกับอุปสรรคและปัญหาระหว่างทางเพื่อจะพัฒนาต่อไปได้ บริษัทอิสระเสรีได้เดินทางเข้าสู่ปีที่สาม ในการพัฒนาซอฟทแวร์ ทางด้านบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) มาอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ที่สะสมมาในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ร้านค้าและผู้ประกอบการ ภายซอฟท์แวร์ช่ือ